Kunda se Mangi Dua  

Posted by Ketal Parikh in , , ,

Khuda se mangi he ek Dua,
Apko hamari umar lag jaye,
Hamari umar se aapo jiyo,
Aap ki maut pe ham mar jaye