Love Shayries  

Posted by Ketal Parikh in , , , , ,

Us dil se pyar karo jo tumhe dard de,
par us dil ko kabhi dard na do jo tumhe pyar kare.

kunki tum duniya ke liye koi ek ho,
par kisi ke liye tum sari duniya ho.