GAM KO BECHKAR KHUSHI KHAREED LENGE.  

Posted by Ketal Parikh in , , , , , , , , , ,

GAM KO BECHKAR KHUSHI KHAREED LENGE.KHWAB BECHKAR JINDAGI KHAREED LENGE.hOGA IMTIHAAN TO DEKHEGI DUNIYA. KHUD KO BECH KAR AAPAKI KHUSHI KHAREED LENGE.

0 comments

Post a Comment

Archives