Saath  

Posted by Ketal Parikh in

Apse milkar aisa laga,
jaise jannat mili hai hume,
magar yeh jannat jahanum si hai
jahan saath nahi tumhara

0 comments

Post a Comment

Archives